(อบต.ขะเนจื้อ) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของสถานศึกษา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2555 เวลา 10.01 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 456 ท่าน