(อบต.ช่องแคบ) ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2555 เวลา 10.23 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 538 ท่าน