(ทน.แม่สอด) ประกาศสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Action) E 12, 13 /2555 จำนวน 2 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ต.ค. 2555 เวลา 15.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 388 ท่าน