(อบต.ช่องแคบ) ประกาสสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Auction E-1/2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ต.ค. 2555 เวลา 15.11 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 330 ท่าน