(ทต.ทุ่งกระเชาะ) ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e - Auction E -1/2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ต.ค. 2555 เวลา 15.21 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 444 ท่าน