(อบต.ช่องแคบ) ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ด้วยระบบ e- aution (E2/2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ต.ค. 2555 เวลา 15.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1968 ท่าน