(อบต.วังหมัน) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.วังหมัง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ต.ค. 2555 เวลา 14.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 417 ท่าน