(ทต.ไม้งาม) ประกาดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ย. 2555 เวลา 15.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 508 ท่าน