(ทต.ท่าสายลวด) ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E 1/2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2555 เวลา 12.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 603 ท่าน