อปท. ที่ยังไม่รายงานข้อมูลประชาการ ณ 30 ก.ย. 55 (30 ก.ย.54-1ต.ค. 55)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ย. 2555 เวลา 10.54 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 662 ท่าน