(ทน.แม่สอด) ประกาศสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Action) E 19/2555 โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555จำนวน 1 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ย. 2555 เวลา 09.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 360 ท่าน