รีบดำเนินการจัดส่งภายในวันที่ 21 พ.ย.55
 
ติดตามการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการศึกษาท้องถิ่น (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย.2555)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ย. 2555 เวลา 14.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 413 ท่าน