(ทน.แม่สอด)) ประกาศประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E 18/2555 การจัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำติดตั้งเครนยก ปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศ์กเมตร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2555 เวลา 14.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 454 ท่าน