(อบต.วังหมัน) ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ธ.ค. 2555 เวลา 14.39 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 907 ท่าน