ให้ อปท. รายงานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ธ.ค. 2555 เวลา 14.04 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 605 ท่าน