(ทต.แม่ตาว) ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ศพด.แม่ตาว  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ธ.ค. 2555 เวลา 14.02 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 696 ท่าน