(อบต.หนองบัวใต้) ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองห้วยทราบ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ธ.ค. 2555 เวลา 14.11 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 487 ท่าน