(อบต.สามหมื่น) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2556 เวลา 12.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 900 ท่าน