การติดตามการบันทึกข้อมูล /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ปี 2556 (รายชื่อ อปท.)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ม.ค. 2556 เวลา 15.04 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 736 ท่าน