(อบต.สมอโคน) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงบ่อดินระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 4 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ม.ค. 2556 เวลา 09.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 334 ท่าน