(อบต.วังหิน) ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนายล้วน) ม. 1 ต.วังหิน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ม.ค. 2556 เวลา 09.59 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 401 ท่าน