(อบต.วังจันทร์) ประกาศขายทอดตลาดพัสดูชำรุด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ม.ค. 2556 เวลา 10.04 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 531 ท่าน