(อบต.แม่อุสุ) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 10 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ม.ค. 2556 เวลา 10.17 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 422 ท่าน