(ทต.สามเงา) ประกาศสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E1/2556 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ม.ค. 2556 เวลา 15.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 370 ท่าน