(อบต.ขะเนจื้อ) ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ม.ค. 2556 เวลา 15.55 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1038 ท่าน