เชิญประชุมนายกเทศมนตรีทุกแห่ง ในวันที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสายประทีป ศาลากลางจังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ม.ค. 2556 เวลา 10.55 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 424 ท่าน