(ทน.แม่สอด) ประกาศสอบราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพาน ถนน ดาดคอนกรีต รางระบายน้ำรูปตัวยู ท่อระบายน้ำ บ่อพัก ค.ส.ก.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ม.ค. 2556 เวลา 17.17 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 379 ท่าน