(ทน.แม่สอด) ประกาศสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) E5/2556 โครงการก่อสร้างถนน รางระบายน้ำ และท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 11 โครงการจ้างเหมา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.พ. 2556 เวลา 15.11 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 401 ท่าน