(ทน.แม่สอด) ประกาศเปิดประมูลให้เช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครแม่สอด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2556 เวลา 11.15 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 528 ท่าน