ขอเชิญเข้าีร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (ที่ ตก 0023.3/ว2442 ลว.12 ก.พ.2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.พ. 2556 เวลา 10.11 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 316 ท่าน