(ทน.แม่สอด) ส่งเอกสารเพิ่มเติม การประกาศสอบราคาจ้าง (E-Auction E 5/2556) จำนวน 6 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2556 เวลา 13.30 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 398 ท่าน