(โรงเรียนอนุบาล ทต.พบพระ) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่าง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2556 เวลา 13.32 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 421 ท่าน