(ทน.แม่สอด) ประกาสสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E 3/2556 การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 2 คัน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2556 เวลา 13.52 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 312 ท่าน