(อบต.แม่ต้าน) ส่งรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ตามประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดตีนตะขาบ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2556 เวลา 14.06 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 377 ท่าน