(อบต.สมอโคน) ประกาศสอบราคาจ้างจ ำนวน 2 โครงการ โครงกาต่อเติมประปรุงอาคารสำนักงาน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2556 เวลา 14.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 422 ท่าน