(อบต.ยกกระบัตร) ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.พ. 2556 เวลา 14.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 341 ท่าน