(อบต.แม่ต้าน) ประกาศผการชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิส์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.พ. 2556 เวลา 14.52 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 415 ท่าน