(ทม.เมืองตาก) ประกาศสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิสย์ (E1/2556X โครงการก่อสร้างระบบรวมรมและบำบัดน้เสียช่วงที่ 3  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.พ. 2556 เวลา 14.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 333 ท่าน