โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษทั้งระบบ (ที่ ตก 0023.3/ว154 ลว.22 ก.พ.2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2556 เวลา 15.27 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 408 ท่าน