(ทต.วังเจ้า) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการฯ จำนวน 3 โครงการ  
 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
3. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2556 เวลา 11.31 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 366 ท่าน