(อบต.วังจันทร์) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2556 เวลา 11.34 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 368 ท่าน