(ทน.แม่สอด) ประกาสสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E 4/2556 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ร.ร. เฉลิมพระเกียรติ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2556 เวลา 14.14 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 396 ท่าน