(ทม.ตาก) ประกาดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2556 เวลา 14.20 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 510 ท่าน