(ทต.แม่ตาว) ประกาศสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E1/2556 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2556 เวลา 14.26 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 390 ท่าน