(อบจ.ตาก)ประกาศสอบราคาจ้างปรับปุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ บ้านวังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2556 เวลา 12.27 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 294 ท่าน