(อบจ.ตาก)ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ม.4 ต.สามหมื่น อ.แม่สอด จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2556 เวลา 12.47 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 324 ท่าน