(อบจ.ตาก)ประกาสสบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านคีรีน้อย-บ้านทรัพย์อนันต์ อ.พบพระ จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2556 เวลา 12.52 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 355 ท่าน