(อบจ.ตาก)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดผิวยางทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านตลาดรวมไทย-บ้านผากระเจ้อ อ.พบพระ จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2556 เวลา 12.56 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 349 ท่าน