(อบจ.ตาก)ประกาศสบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายทางทางเข้าบ้านแม่ละเมา-บ้านปางส้านฯอ.แม่สอด จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2556 เวลา 13.10 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 333 ท่าน