(อบจ.ตาก)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กและผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ บ้านวังตะเคียน อ.แม่สอด จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2556 เวลา 13.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 333 ท่าน